Terapi...

Jag är ute på min dagliga promenad, men tar just idag en ny väg - ombyte förnöjer! Och jag tittar mig omkring lite extra för att få nya influenser. "Psykoterapi Stockholm," läser jag bland annat på en annonstavla som jag går förbi. Jag reflekterar över det uppenbarligen stora behovet av psykoterapi i vårt samhälle... Är detta en positiv eller negativ utveckling egentligen? Man kan ju se det som positivt att alltfler söker hjälp och pratar öppet om sina problem. Men samtidigt känns det deprimerande att så många människor har behov av att söka psykolog-hjälp...